• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 •  น้อยที่สุด
   
  2 ท่าน 7.14%
 •  น้อย
   
  1 ท่าน 3.57%
 •  ปานกลาง
   
  2 ท่าน 7.14%
 •  มาก
   
  14 ท่าน 50.00%
 •  มากที่สุด
   
  9 ท่าน 32.14%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
28 ท่าน