• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 •  น้อยที่สุด
   
  6 ท่าน 18.75%
 •  น้อย
   
  1 ท่าน 3.13%
 •  ปานกลาง
   
  2 ท่าน 6.25%
 •  มาก
   
  14 ท่าน 43.75%
 •  มากที่สุด
   
  9 ท่าน 28.13%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
32 ท่าน