• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 •  น้อยที่สุด
   
  8 ท่าน 23.53%
 •  น้อย
   
  1 ท่าน 2.94%
 •  ปานกลาง
   
  2 ท่าน 5.88%
 •  มาก
   
  14 ท่าน 41.18%
 •  มากที่สุด
   
  9 ท่าน 26.47%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
34 ท่าน