• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
 •  น้อยที่สุด
   
  0 ท่าน 0.00%
 •  น้อย
   
  0 ท่าน 0.00%
 •  ปานกลาง
   
  0 ท่าน 0.00%
 •  มาก
   
  1 ท่าน 6.67%
 •  มากที่สุด
   
  14 ท่าน 93.33%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
15 ท่าน