• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
13 กันยายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 13 กันยายน 2561
เลขที่ : อย 0017.1/ว16426
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ทั่วไป]