• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
การสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๐
18 พฤศจิกายน 2559
วันที่ออกหนังสือ : 18 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ : อย ๐๐๑๗.๑/ว๒๑๕๑๑
เรื่อง : การสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๐ [ทั่วไป]
330618.jpg [ขนาดไฟล์ : 153.86 KB.] (ดาวน์โหลด : 482)