• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
ผลการพิจารณารับรองการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC )ประจำปี ๒๕๕๙
11 พฤศจิกายน 2559
วันที่ออกหนังสือ : 11 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ : อย ๐๐๑๗.๑/ว ๒๐๑๓๕
เรื่อง : ผลการพิจารณารับรองการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC )ประจำปี ๒๕๕๙ [ทั่วไป]
Gecc (1).pdf [ขนาดไฟล์ : 1.76 MB.] (ดาวน์โหลด : 814)

ขอเชิญชวนให้ส่วนราชการ สนับสนุนการบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย์บริการร่วมจังหวัด และ เข้าร่วมสมัครรับรองการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี ๒๕๖๐