• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/60
24 มีนาคม 2560

        เมื่อวันที่22 มีนาคม 60 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ   เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่4/60  โดย พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน  หลังจากพูดคุยประเด็นย้ายร้านค้าวิหารมงคลบพิตรแล้ว  ยังได้เชิญตัวแทน ผู้ประกอบ การร้านค้าที่ย้ายมาขายที่ตลาดหลังศาลากลางเก่าแล้ว บริษัทนำเที่ยว ไกด์ รถตุ๊กตุ๊ก และสื่อเข้า ร่วมรับทราบการบริหารจัดการของจังหวัดโดยตกลงข้อเสนอที่พอใจร่วมกัน

144