• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 การย้ายร้านค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร
24 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานเฉพาะ กิจเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ใช้มาตรการตัดน้ำตัดไฟใน ตลาดหลังวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตรเพื่อให้ผู้ค้า 163 ร้านค้า ที่บุกรุกเขตโบราณสถานอันเป็น มรดกโลก รื้อย้ายร้านค้าออก ไปยังหลังศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ซึ่งกำหนด ให้เป็นจุดจอดรถและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  และจะมีการปิดทางเข้าออกลาดจอดรถหลังวิหาร  ห้ามรถนักท่องเที่ยวเข้าไปจอด และอนุญาตเพียงรถที่จะเข้าไปขนย้ายร้านออกมาเท่านั้น

ข้อมูลข่าวจาก FM 100.5 เกาะติดข่าว