• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560 การจัดล็อกเพิ่มเติม และการจัด Big Cleaning Day ตลาดใหม่ ณ ศาลากลาง(หลังเก่า)
24 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดล็อกเพิ่มเติม และการจัด Big Cleaning Day ตลาดใหม่ ณ ศาลากลาง(หลังเก่า) การจัดสถานที่ให้มีความสะอาด ความสวยงาม   การจัดล็อกขายสินค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น  เพื่อเตรียมความพร้อมการย้ายร้านผู้ประกอบการร้านค้า ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นี้ต่อไป