• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 6 มีนาคม 2560 ร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ค่าเช่ารถยนต์กับ บริษัท ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
22 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีค่าเช่ารถยนต์กับ บริษัท ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ได้เรียนเชิญคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจ ซึ่งมีประเด็นการคัดค้านจากคู่กรณี เรื่องค่าเช่าซื้อและ การคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล จึงได้ให้คู่กรณีกลับไปรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน และมาไกล่เกลี่ยกันครั้ง ต่อไป

144