• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 กรณี การจัดระเบียบร้านค้า หลังวิหารพระมงคลบิพิตร
22 มีนาคม 2560

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) กรณี การจัดระเบียบร้านค้า หลัง วิหารพระมงคลบพิตร จัดเตรียมล็อคและ สถานที่เพื่อทำการจัด Big Cleaning Day ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

144