• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรณี พิพาทเรื่อง ค่ามัดจำการทำสัญญาเช่าอพาทเมนต์
21 มีนาคม 2560

         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  กรณี พิพาท เรื่องค่ามัดจำการทำสัญญาเช่าอพาทเมนต์  ซึ่งใน วันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเจรจาไกล่เกลี่ย จนผู้ร้องได้  รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนเต็มจำนวน 

 

144