• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 การยุติ กรณี ขอความช่วยเหลือ บุตรชายเสียชีวิต
21 มีนาคม 2560

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงานจนได้ข้อยุติ  กรณี ขอความช่วยเหลือบุตรชายเสียชีวิต และได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นหน้าพันบาทถ้วน) ผู้ร้องมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ เป็นอย่างมาก

 

144