• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้คำปรึกษา
21 มีนาคม 2560

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ร้องได้มาร้องเรียนที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ให้ช่วยไกล่เกลี่ยกับบริษัทแห่งหนึ่ง   กรณี เนื่องจากจ่ายค่าแรงไม่ครบถ้วนเหมาะสม และศูนย์ดำรงธรรมฯ จึงประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานต่อไป

144