• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้คำปรึกษา
21 มีนาคม 2560

1. การให้คำปรึกษา กรณี หนี้สินนอกระบบ

2. การร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

144