• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมหาแนวทางการแก้ไข กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากหมูป่า
4 มีนาคม 2560

                  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการ ประชุม กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากหมจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4  โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ผลของการประชุมนั้น  เป็นปัญหาระดับจังหวัด จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งอยู่ ในระหว่างสรุปรายงานการประชุม เพื่อเข้าประชุมในครั้งต่อไป