• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 23 มกราคม 256การเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีได้รับความเดือดร้อนจาการตอกเสาเข็มสร้างอาคารพาณิชย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
8 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย  ผู้ร้อง  จากตำบลปากกราน   อำเภอพระนครศรีอยุธยา กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการตอกเสาเข็มสร้างอาคารพาณิชย์  ทำให้บ้านบริเวณรอบข้างเกิดความเสียหาย

             ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้เชิญคู่กรณี  เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยผลเป็นที่พอใจ   โดยทางผู้ถูกร้องยินดีที่จะรับผิดชอบซ่อมแซ่มบ้านของผู้ร้องให้กลับมาสู่สภาพเดิม โดยตกลงจะไปเจรจาเรื่องช่างและค่าใช้จ่ายในวันที่ 24 มกราคม 2560 และจะมาสรุปผลอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

144