• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 20 มกราคม 2560การเจรจาไกล่เกลี่ย เรื่องทางเท้าหน้าบ้านทรุดตัว และเสาเสริมภายในบ้าน 1 ต้น เกิดรอยร้าว
8 กุมภาพันธ์ 2560

          วันนี้ 20 ม.ค. 60 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดห้องเจรจาไกล่เกลี่ย เรื่องทางเท้าหน้าบ้านทรุดตัว  และเสาเสริมภายในบ้าน 1 ต้น  เกิดรอยร้าว  โดยผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านข้างเคียงตกลงคืนสภาพเดิมให้กับผู้ร้องเมื่อทำการก่อสร้างเสร็จ และช่วยแก้ไขปัญหาซ่อมเสาเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ผู้ร้องพึงพอใจในบันทึกข้อตกลงขอขอบคุณทุกฝ่าย  ตลอดจน  จนท.ผู้เข้าร่วมเจรจา  จาก  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค1  สำนักงานคลังจังหวัด และแขวงทางหลวงอยุธยา

144