• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 20 มกราคม 2560การเจรจาไกล่เกลี่ย เรื่อง ผู้ร้องได้นำรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่บริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์ จำกัด แต่ปรากฏว่ารถยนต์มีรอยขีดข่วน
8 กุมภาพันธ์ 2560

         วันนี้ 20 ม.ค. 2560 เวลา 10.00 น.   สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  จึงเชิญนายสุรพร สุนทรหิรัญเลิศ (ผู้ร้อง) กับนายภิรมย์ แสงอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์จำกัด (ผู้ถูกร้อง) เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ  ห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ผู้ร้องได้นำรถยนต์ ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ศธ 4379 กรุงเทพมหานคร  ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่บริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์ จำกัด  แต่ปรากฏว่ารถยนต์มีรอยขีดข่วน    ซี่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินยอมซ่อมแซมให้แล้ว แต่การซ่อมแซมไม่เหมือนเดิม ผลการเจรจาปรากฏว่าบริษัทฯ เสนอเงินชดเชยจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้ผู้ร้องดำเนินการซ่อมแซมภายนอกเอง และผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอตกลงรับเงินด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายจะไม่ติดใจเอาความกันอีกต่อไป ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

144