• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
อยุธยารวมน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31 มกราคม 2560

อยุธยารวมน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

144