• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม 2559
18 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครทนายความในนามกองทุนยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว และคดีอื่น รวมถึงการบังคับคดี

144