• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 สิงหาคม 2559
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผลและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 – 25 สิงหาคม 2559 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) (ยื่นใบสมัครพร้อมสอบรับการทดสอบและสัมภาษณ์ทันที) คุณสมบัติ - เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน และเจรจาไกล่เกลี่ยได้ - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย เช่น การย่อความ การสรุปความ การจับใจความสำคัญ เป็นต้น - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น - มีความเชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power point - เป็นผู้มีใจรักงานบริการ มีความทุ่มเท และสามารถสละเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่ เอกสารประกอบการรับสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ - สำเนาใบปริญญาบัตร ๑ ฉบับ - รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3534-5689, 0-3533-6554 ต่อ 107
144
(ข่าวสารจาก facebook)