• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) งานพลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 สิงหาคม 2559
กรมบังคับคดีได้จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 26 จังหวัด โดยกรมบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1) รับใบสมัครพร้อมกรอกในสมัครพร้อมข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ www.led.go.th เลือกหัวข้อ “สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs” 2) ส่งโทรสาร (FAX) ใบสมัครไปยัง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลข 0-3524-4321 (จำกัดจำนวน 300 คน ตามลำดับการสมัคร) * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0-3524-4319-20 ,fax : 0-3524-4321
144
(ข่าวสารจาก facebook)