• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
ประชาสัมพันธ์..!!
5 เมษายน 2559
...ช่องทางการแจ้งเหตุ 191 ทาง Line ถึงตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบ Real Time โดยให้ถ่ายรูป และบรรยายพฤติการณ์ พร้อมระบุสถานที่เกิดเหตุให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
144
(ข่าวสารจาก facebook)