• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันนี้ 10 มีนาคม 2559 บริเวณหน้าวัดโตนดเตี้ย 1 หน้า ตลาดกลางเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย จึงเป็นเหตุให้ น้ำประปาหยุดไหลชั่วคราวในพื้นที่ตั้งแต่ถนนโรจนะทั้งสอง
10 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันนี้ 10 มีนาคม 2559 บริเวณหน้าวัดโตนดเตี้ย 1 หน้า ตลาดกลางเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย จึงเป็นเหตุให้ น้ำประปาหยุดไหลชั่วคราวในพื้นที่ตั้งแต่ถนนโรจนะทั้งสองฝั่ง ถนนสายเอเซียฝั่งซ้ายขาเข้ากรุงเทพ ตั้งแต่หน้าตลาดกลางเพื่อการเกษตร ถึงหมู่บ้านวรุณี ถนนสายเอเซียฝั่งขวาขาเข้ากรุงเทพ ตั้งแต่หน้าโรงบาลราชธานี ถึงนิคมอุตสาหกรรมไฮเท็ค ถนนพหลโยธินฝั่งซ้ายขาออก ตั้งแต่หมู่บ้านเจษฎา 8 ถึงวัดศรีประชาและถนนพหลโยธินฝั่งซ้ายขาเข้า ตั้งแต่บริษัท ซิติเซ็นแมสสินารี่เอเซีย จำกัด ถึงหมวดการทางวังน้อย ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 20:00 น. โดยประมาณ ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จก่อนจะเปิดใจน้ำประปาก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว ครับ
144
(ข่าวสารจาก facebook)