• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และเชิญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับนางเมตตา โรจนประดิษฐ ผู้ซึ่งขอพระราชทานความช่วยเหล
16 กุมภาพันธ์ 2559
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความช่วยเหลือโดยได้จัดสรรที่ดินราชพัสดุ ขนาด ๘๕ ตารางวา ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนางเมตตาฯ โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนจนแล้วเสร็จ และใช้ชื่อว่า “บ้านรวมน้ำใจ” บ้านเลขที่ ๒๓/๔ หมู่ ๓ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้างบ้านนางเมตตาฯ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้นำไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับนายปรีดา วรรณประเสริฐ ที่อยู่ติดกันเนื่องจากได้ตรวจสภาพบ้านพบว่า บ้านมีสภาพผุพัง มีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้าน จำนวน ๕ คน ผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๑ คน เด็ก ๒ คน และคนชราผู้พิการทางสายตาอีก ๑ คน ซึ่งดำเนินการเปลี่ยนฝาบ้าน ทำพื้นบ้าน และเปลี่ยนบันไดให้ใหม่แล้ว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนบ้านช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน
(ข่าวสารจาก facebook)