• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
28 กรกฎาคม 2558
28 ก.ค.58 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ อำเภอบางไทร
(ข่าวสารจาก facebook)