• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการ (No Copy)
5 มิถุนายน 2561

                   

                    นายกรัฐมนตรีปักหมุด ผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo นำร่อง อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการ (No Copy) ตั้งเป้า 60,000 หน่วยงานราชการ ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในมิถุนายน 2561 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12762

144