• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
30 เมษายน 2561

สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)ประธานกรรกมารคุ้มครอง 

เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

144