• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ๐๓๕-๓๔๕๖๘๙ สายด่วน ๑๕๖๗
3 พฤศจิกายน 2560
144