• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
"รวมสุดยอดสินค้าดี SME ทั่วถิ่นไทย" ระหว่างวันที่ 6-27 กันยายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
6 กันยายน 2560

              รัฐบาลสนับสนุน สสว.ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานแสดงสินค้าผู้ประกอบการ SME ภายใต้ชื่อ "รวมสุดยอดสินค้าดี SME ทั่วถิ่นไทย" ระหว่างวันที่ 6-27 กันยายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

144