• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน ประจำวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ขอยุติเรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ กรณี ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยคืนเงินค่ามัดจำสัญญาเช่าบ้าน
19 กรกฎาคม 2560

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยคืนเงินค่ามัดจำสัญญาเช่าบ้าน  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ผู้ร้องได้เช่าบ้านของ ผู้ให้เช่า บ้านเลขที่ 199/567 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เดือนละ 5,000 บาท และวางเงินมัดจำ 10,000 บาท ต่อมา วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผู้ให้เช่า ไม่ต่อสัญญา และให้ย้ายออกภายใน 1 เดือน ผู้ให้เช่า ให้หักเงินของเดือนมิถุนายน 2560 ในเงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาท และได้ย้ายออกไปในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผู้ให้เช่า อ้างว่า ผู้ร้องได้ค้างค่าเช่าบ้าน เดือน มิถุนายน 2558 และไม่ยอมจ่ายเงินค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาท คืน โดยอ้างว่าให้อยู่ก่อนจ่ายทีหลัง

          เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.ผู้ร้อง ได้มายุติเรื่องด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

144