• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน
8 สิงหาคม 2560

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน

               ได้ที่ศูนย์รับบริจาคฯ บริจาคเงินได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคสิ่งของที่จำเป็นได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

144