• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกพ่วงกึ่งพ่วงเดินรถผ่านถนนในหมู่บ้าน เขตตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 กรกฎาคม 2560

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             ว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกพ่วงกึ่งพ่วงเดินรถผ่านถนนในหมู่บ้าน เขตตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

                                                                                   พลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุล

                                                                    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                      เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

144