• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน ประจำวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการทรุดตัวของตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
11 กรกฎาคม 2560

        เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการทรุดตัวของตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านของผู้ร้อง มีการทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย โดยผู้ร้องเคยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมแล้วแต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ

       ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ในวันดังกล่าว เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการประจำอำเภอ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านของผู้ร้อง ปรากฏว่าน้ำกัดเซาะตลิ่งทำให้ดินทรุดถึงแนวเสาบ้านของผู้ร้องและบ้านข้างเคียงซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ โดยพบว่า การแก้ไขปัญหามีข้อขัดข้องเรื่องงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ข้อยุติโดยเร็ว จึงได้จัดประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30  น.ต่อไป