• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน ประจำวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 กรณี ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกลำรางสาธารณะ
14 กรกฎาคม 2560

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ผู้ร้องตัวแทนชาวบ้านบริเวณวัดวงฆ้อง ขอความเป็นธรรม กรณี ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกลำรางสาธารณะ และสร้างกำแพงแล้วล้มทับบ้าน ต่อมาเวลา ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยชาวบ้านที่ร้องเรียนได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเบื้องต้น พบว่าลำรางที่อ้างว่าบุกรุกอยู่ในบ้านเลขที่ ธ๒๕/๑๐  จึงได้เข้าพูดคุยและขอตรวจสอบวซึ่งเจ้าของบ้านยืนยันว่าเป็นที่ดินมีโฉนดและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนการก่อสร้างกำแพงเป็นการก่อสร้างในโฉนดที่ดินไม่มีการล้มไปที่ดินผู้อื่น จึงได้หาแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป