• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐
14 กรกฎาคม 2560

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นรอบที่ ๒ ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว