• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การเรื่องราวร้องทุกขฺ์ กรณี การทำสัญญากับบริษัท ศรีสวัสดิ์ เงินให้กู้
17 พฤษภาคม 2560

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก ผู้ร้อง กรณี กู้เงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) กับ  ศรีสวัสดิ์ เงินให้กู้  ตกลงมีกำหนดชำระเป็นงวดจำนวน  24 งวด  โดยมีการนำเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ (โอนลอย) มาให้ลงนาม ต่อมาผู้ร้องค้างชำระเงินค่างวด จึงมีบุคคลอ้างว่ามาจากบริษัทดังกล่าว  หลอกลวงให้บุตรของผู้ร้อง อายุ 12 ปี ส่งมอบกุญแจรถให้ ในขณะที่ผู้ร้องไม่อยู่บ้าน แล้วนำรถไป โดยผู้ร้องไม่เคยได้รับเอกสาร ใบแจ้งหนี้หรือหนังสือยกเลิกสัญญาใดๆ  แต่ได้รับแจ้งจากบริษัททางโทรศัพท์ว่าจะนำรถออกขายทอดตลาดในวันที่  4  มิถุนายน  2560  จึงมาร้องขอให้สคบ.จังหวัดฯ ช่วยเหลือโดยเร็ว

144