• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กรณี การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน
17 พฤษภาคม 2560

             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อำเภอบางปะหัน องค์การบริหารส่วนตำบลทับนำ้ ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรอำเภอบางปะหัน   กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เกี่ยวกับหนี้สิน โดยให้คำแนะนำให้เพิ่มวงเงินกู้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกู้เงินจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม  เนื่องจากผู้ร้องมีบุตร ที่มีรายได้ สามารถผ่อนชำระเงินกับธนาคารต่อไป

144