• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมบุคลากรด้านการใช้งานระบบเว็บไซต์ของศูนยข์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กันยายน 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรม "การฝึกอบรมบุคลาการด้านการใช้งานระบบเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา