• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
บูรณาการหน่วยงานตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดฯ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 0 – สระบุรี  ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับ การจัดทำฉลากแสดงรายการสินค้าในกระเช้า/ชุดของขวัญ ราคาสินค้า อาทิ ร้านหกใบทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การค้าอัมพร ตลาดเจ้าพรหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส อำเภอบางปะอิน ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี อำเภอบางปะอิน บริษัท สยามแม็คโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส อำเภอพระนครศรีอยุธยา    ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินการปิดฉลากรายการสินค้า ยังมีบางแห่งดำเนินการจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง จึงแนะนำให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป