• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร่วมกับการไฟฟ้าและหน่วยงานสื่อสาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางจรัญญา  ศรีไพร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานสื่อสาร มาพูดคุยวางแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า ระบบสารสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาของ กฟภ. (PEA) ให้มีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องสายไฟที่รกรุงรังไปแล้ว  และแผนดำเนินการในครั้งต่อไป จะรวมพลังทุกหน่วยสื่อสารจัดระเบียบสายสื่อสารให้เรียบร้อยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.