เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ผ่าน Smile line สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เครือข่าย Ayutthaya Rescue Center ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ แจ้งเรื่องได้ที่นี่ | "บริการรวดเร็ว เห็นผลทันใจ ให้บริการศูนย์ดำรงธรรม"
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริการด้วยใจ คนอยุธยายิ้มได้
ประเด็นปัญหาร้องเรียน
 • กลุ่มแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด ( 1 เรื่อง )
 • กลุ่มปัญหา ความเดือดร้อน ( 3 เรื่อง )
 • กลุ่มกล่าวโทษ จนท.ของรัฐ
 • กลุ่มปัญหาที่ดิน
 • กลุ่มขอความช่วยเหลือ สงเคราะห์
 • กลุ่มเรื่องทั่วไป
ข่าวสาร/กิจกรรม
ขอเชิญท่องเที่ยว "ตลาดกรุงศรี ของดีอยุธยา" วันที่ 8-9 เมษายน 2560 และวันที่ 13 - 16 เมษายน 2560 ต้อนรับเทศกาล...วันสงกรานต์ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้องลุ้นรางวัลอีกมากมาย ในงานวันที่... (ดู : 209)
เมื่อในวันที่ 1 เมษายน 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดให้มีการเปิด “ตลาดนัดกรุงศรี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน  พ่อค้าแม่ค้า สื่อมวลชนร่ว... (ดู : 213)
อยุธยารวมน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดู : 83)
 
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก ผู้ร้อง กรณี กู้เงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) กับ  ศรีสวัสดิ์ เงินให... (ดู : 33)
             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอ... (ดู : 28)
           วันนี้ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และผู้ร้องเรียนได้ร่วมกันหาแนวท... (ดู : 26)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผลและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต... (ดู : 102)
กรมบังคับคดีได้จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 26 จังหวัด โดยกรมบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ... (ดู : 81)
มาตรการช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ (ดู : 166)
 • ดาวน์โหลดหนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
วันที่
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
ชั้นความเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
สำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 •   น้อยที่สุด
 •   น้อย
 •   ปานกลาง
 •   มาก
 •   มากที่สุด
 
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร/แฟกซ์
๐-๓๕๓๔-๕๖๘๙,
๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔