เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ผ่าน Smile line สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เครือข่าย Ayutthaya Rescue Center ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ แจ้งเรื่องได้ที่นี่ | "บริการรวดเร็ว เห็นผลทันใจ ให้บริการศูนย์ดำรงธรรม"
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริการด้วยใจ คนอยุธยายิ้มได้
ประเด็นปัญหาร้องเรียน
 • กลุ่มแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด ( 10 เรื่อง )
 • กลุ่มปัญหา ความเดือดร้อน ( 24 เรื่อง )
 • กลุ่มกล่าวโทษ จนท.ของรัฐ ( 4 เรื่อง )
 • กลุ่มปัญหาที่ดิน ( 2 เรื่อง )
 • กลุ่มขอความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ( 8 เรื่อง )
 • กลุ่มเรื่องทั่วไป ( 3 เรื่อง )
ข่าวสาร/กิจกรรม
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)ประธานกรรกมารคุ้มครอง  เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 (ดู : 22)
              รัฐบาลสนับสนุน สสว.ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานแสดงสินค้าผู้ประกอบการ SME ภายใต้ชื่อ "รวมสุดยอดสินค้าดี SME ทั่วถิ่นไทย&quo... (ดู : 472)
 
    ธนาคารออมสิน ให้บริการสินเชื่อ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ ห... (ดู : 200)
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน                ได้ที่ศูนย์รับบริจาคฯ บริจาคเงินได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศา... (ดู : 336)
    กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่อาศัย ของนางสาวอารียา แก้วฉวี                      ตามที่กรมกิจการในพระบรมวงศานุ... (ดู : 297)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผลและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต... (ดู : 287)
กรมบังคับคดีได้จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 26 จังหวัด โดยกรมบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ... (ดู : 268)
มาตรการช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ (ดู : 352)
คำถามที่พบบ่อย
สำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 •   น้อยที่สุด
 •   น้อย
 •   ปานกลาง
 •   มาก
 •   มากที่สุด
 
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร/แฟกซ์
๐-๓๕๓๔-๕๖๘๙,
๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔