เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ผ่าน Smile line สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เครือข่าย Ayutthaya Rescue Center ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ แจ้งเรื่องได้ที่นี่ | "บริการรวดเร็ว เห็นผลทันใจ ให้บริการศูนย์ดำรงธรรม"
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริการด้วยใจ คนอยุธยายิ้มได้
ประเด็นปัญหาร้องเรียน
 • กลุ่มแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด
 • กลุ่มปัญหา ความเดือดร้อน ( 3 เรื่อง )
 • กลุ่มกล่าวโทษ จนท.ของรัฐ
 • กลุ่มปัญหาที่ดิน
 • กลุ่มขอความช่วยเหลือ สงเคราะห์
 • กลุ่มเรื่องทั่วไป
ข่าวสาร/กิจกรรม
อยุธยารวมน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดู : 49)
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจรัญญา ศรีไพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ประทุมชมพู นักวิเคราะห์นโยบายแ... (ดู : 59)
สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครทนายความในนามกองทุนยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว และคดีอื่น รวมถึงการบังคับคดี (ดู : 256)
 
        เมื่อวันที่22 มีนาคม 60 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ   เพื่อแก้ไขปัญห... (ดู : 12)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานเฉพาะ กิจเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ใช้มาตรการตัดน้ำตัดไฟใน ตลาดหลังวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตรเพื... (ดู : 20)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดล็อกเพิ่มเติม และการจัด Big Cleaning Day ตลาดใหม่ ณ ศาลากลาง(หลังเก่า) การจัดสถานที่ให้มีความสะอาด ความสวยงาม   การจัดล็อกขายสินค้าให้มีความเป็นระเบียบเ... (ดู : 14)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผลและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต... (ดู : 67)
กรมบังคับคดีได้จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 26 จังหวัด โดยกรมบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ... (ดู : 53)
มาตรการช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ (ดู : 55)
 • ดาวน์โหลดหนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
วันที่
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
ชั้นความเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
สำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 •   น้อยที่สุด
 •   น้อย
 •   ปานกลาง
 •   มาก
 •   มากที่สุด
 
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร/แฟกซ์
๐-๓๕๓๔-๕๖๘๙,
๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔