• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3534-5689 , 0-3533-6554 ต่อ 107 E - mail : drt-ay@hotmail.com
รับที่ :
....................................
วันที่ :
....................................
เวลา :
....................................
 
เขียนที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่
17 / ต.ค. / 61
เรื่อง
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทเรื่อง*
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  • ๑.๑ ขอความช่วยเหลือ
  • ๑.๒ ร้องเรียนเอกชน/บุคคลทั่วไป
  • ๑.๓ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ)
  • ๑.๔ แจ้งเบาะแสกระทำความผิด
การบริการส่งต่อ
นโยบายรัฐ
งานบริการข้อมูลข่าวช่องทาง (เลือก 1 หัวข้อ)*
 
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล* : อายุ ปี
เลขที่บัตรประชาชน* :
รหัสผ่าน ใช้ตรวจสอบสถานะ* :
หมายเหตุ : กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ : หมู่ที่ ตรอกซอย ถนน
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์พื้นฐาน :
  (ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างหมายเลข)
โทรศัพท์มือถือ :
  (ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างหมายเลข)
โทรสาร :
  (ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างหมายเลข)
อีเมลล์ :
  (ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างอีเมล์)
ID Line :
ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน
ข้อมุลร้องเรียน* :
ผู้ถูกร้องเรียน(ชื่อ - นามสกุล/องค์กร)* :
สถานที่เกิดเหตุ* :
วันที่เกิดเหตุ* :
พฤติการณ์(รายละเอียดเรื่อง)* :
รายละเอียดการร้องเรียน* :
วัตถุประสงค์ของการร้องเรียน* :
เอกสารประกอบ :
 
เอกสารและรูปภาพประกอบ :
รองรับไฟล์สกุล *.png ,*.jpg ,*.gif ,*.pdf, *.doc, *.docx
หน่วยงาน/บุคคลที่ท่านเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ :
เรื่องร้องเรียนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือพิจารณาคดีในชั้นศาลหรือไม่:
หมายเหตุ : หากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาชั้นศาล ทางศูนย์ฯ ไม่อาจก้าวล้ำอำนาจการตัดสินของศาลได้
รหัสยืนยัน :