กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
09:00 น.  ประธานประชุมเพื่อตรวจสอบผังและวางระดับการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น โรงพยาบาลเสนา   ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเสนา อ.เสนา โรงพยาบาลเสนา  
13:00 น.  หารือเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน   ณ ห้องทำงานรอง ผวจ. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
13:30 น.  ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานแรงงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง)
09:00 น.  ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการนำเข้าและการออกใบอนุญาตให้กับร้านค้าที่ต้องการจำหน่ายพลุ และดอกไม้เพลิง     ห้องทำงานปลัดจังหวัด บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) คุณจิรวดี 090-9921962  
09:30 น.  ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์ม   บ.บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และ บ.ไบโอเอ็นเนอร์ยี่พลัส 2 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน สนง.พาณิชย์จังหวัด  
09:30 น.  ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System)   ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.จ.อย.  
15:00 น.  ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานปกครอง ท.ปค.  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
09:30 น.  ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)   ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดฯ สนจ.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
14:00 น.  ประธานประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้ง 1 (1 เมษายน 2560)   ณ ทำงานสำนักงานจังหวัด สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา