กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
10:00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560   ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนง.สรรพากรภาค 4  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
09:00 น.  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกขยะ   โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
11:00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560   ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13:00 น.  ประธานการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในเขตชุมชน เต็มรูปแบบ   หมู่บ้านสินทิวาธานี ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน สำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
09:30 น.  ประธานประชุมเรื่องการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ณ ห้อง 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
14:00 น.  คุณปริญญา (เป็ด) ขอเข้าพบหารือเรื่องการจัดงานแข่งขันว่าวนานาชาติ   ณ ห้องทำงานรอง ผวจ. -  
18:30 น.  ประธานพิธีเปิดงานเรียนรู้วิถีไทยภูมิใจวิถีอยุธยา Dicsover Thainess. Experience Ayutthaya   ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้า The Sky Shopping Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง)
09:30 น.  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560     ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สนง.ยุติธรรมจังหวัด  
09:30 น.  ประธานประชุมคณะทำงานวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) คณทำงานลดปัญหายาเสพติด   ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น สนง.ศอ.ปส.จ.อย.  
10:00 น.  ร่วมการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง     หมู่บ้านสินทิวาธานี ต.สามเรือน อ.บางปะอิน สนง.ปภ.จ.อย.  
13:30 น.  ร่วมการซ้อมแผนเต็มรูปแบบฯ   หมู่บ้านสินทิวาธานี ต.สามเรือน อ.บางปะอิน สนง.ปภ.จ.อย.  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
09:00 น.  ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกขยะ   ณ โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น รีสอร์ท ห้องสุวรรณภูมิ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
09:30 น.  ร่วมประชุมเรื่อง "การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"   ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดฯ สนจ.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
14:00 น.  ร่วมพบปะหารือเรื่องการจัดงานแข่งขันว่าวนานาชาติ   ณ ห้องทำงาน ท่านรองผู้ว่าฯ(ท่านรองพิเชียน ลิมป์หวังอยู่) -  
18:30 น.  ร่วมเฝ้า รับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   ณ วัดป่าอารยวังสาราม ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร สนจ. กลุ่มงานอำนวยการ การแต่งกาย : ชุดปกติกากี คอพับแขนยาว
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา