กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
00:00 น.  ปฏิบัติหน้าเวรเฝ้ารับเสด็จฯ   - -  
13:00 น.  ประธานเปิดงาน"สีสันอยุธยาเมืองมรดกโลกครั้งที่ 1 "   บริเวณลานหน้าร้านไดโซะ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชมรมไทยซุปเปอร์ฮีโร่อยุธยา 081-757-8745  
16:00 น.  ประธานประชุมเพลิง ร้อยตรีฐกรณ์ พงษ์พันธุ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธายา   วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ  
17:30 น.  ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศงานประกวด "Ayutthaya Challenge 2017"   ตลาดกรุงศรี (หลังศาลากลางหลังเก่า) สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
00:00 น.  -   -  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง)
17:00 น.  ร่วมงาน "Ayutthaya Challenge 2017"     ตลาดกรุงศรี หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่า สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
17:00 น.  ร่วชมกิจกรรมการประกวด "Ayutthaya Challenge 2017"   ณ ตลาดกรุงศรี(หลังศาลากลางหลังเก่า) สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา